Bilder fra Grønlandsekspedisjonen

Fridtjof Nansens Grønlandsekspedisjon 1888-1889