Diplomaten

I flere år før unionsoppløsingen mellom Sverige og Norge i 1905, hadde Nansen interessert seg for de politiske og sosiale aspektene knyttet til unionen. Han ble stadig mer involvert i diplomatisk arbeid, og mente at Norge og Sverige burde behandles som likeverdige stater innenfor unionen. Dersom det skulle bli nødvendig, måtte Norge være innstilt på å oppløse unionen.

I forbindelse med unionsoppløsningen i 1905, ble Nansen sendt til London av statsminister Chr. Michelsen for å tale Norges sak der. Her hadde Norge bruk for hans internasjonale berømmelse. Etter oppholdet i London, fikk han i oppgave å reise til København for å overtale den danske prins Carl til å bli Norges konge. Dette ble begynnelsen på et nært forhold mellom det nye norske kongehuset og Fridtjof Nansen.
 
Nansen var også Norges første sendemann til Storbritannia i perioden 1906–08. Den viktigste diplomatiske oppgaven under dette oppholdet var framforhandlingen av Integritetstraktaten av 1907, der stormaktene garanterte for sin støtte til Norge mot angrep som kunne true norsk selvstendighet.
 
(Gjengitt fra www.polarhistorie.no etter avtale)