Bernt Hagtvet

Hagtvet er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og foreleser om «Nansen og minoritetene» og «Nansens humanitære betydning i dag».

Hagtvedt er statsviter, humanist og samfunnsdebattant. Han har blitt beskrevet som «Norges fremste ekspert på totalitære regimer og tankegods i det 20. århundret». Kilde: Wikipedia

Bernt Hagtvetfødt 5. mars 1946fødested Oslo, norsk statsviter, gift med Guri Hjeltnes. M.A. og M.Ph., utdannet ved Yale University, USA. Forskningsleder ved Chr. Michelsens Institutt 1983–87, forskningssjef 1987–94. Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo fra 1994. Hagtvet har særlig vært opptatt av europeisk politikk, ekstrembevegelsers historie og sosiologi og demokrati- og menneskerettighetsstudier. Utg. bl.a. Who were the fascists (1980, med S. Ugelvik Larsen og J. P. Myklebust), Den vanskelige ulydigheten (1981, red.), Høyrebølgen, epokesifte i norsk politikk? (1981, red.), Demokrati og demokratisering (1983), Menneskerettighetene som politisk utfordring og forskningstema (1987, red.),Idékamp og dialog (1988), Human Rights in Perspective: A Global Assessment (1992, med Asbjørn Eide), Politikk mellom økonomi og kultur – Stein Rokkan som politisk sosiolog og forskningsinspirator(1993, red.) og Modern Europe after Fascism. 1943–1980's(1998, med S. Ugelvik Larsen). Kilde:  Store norske leksikon