Carl Emil Vogt

Stipendiat i historie ved UiO. Foreleser om Nansen som humanist, fredsprisvinner, politiker m.m
Bilde av Carl Emil Vogt Foto: Aschehoug

Stipendiat i historie ved UiO, der han arbeider med en avhandling om Nansens humanitære arbeid.

Han foreleser om:

  • Nansen som humanist og fremdsprisvinner
  • Nansen som politiker
  • Nansens biografi
  • Nansen og Russland
  • Nansen og Storbritannia

Vogts profil på UiO