Dag Hareide

 Rektor ved Nansenskolen. Forelser om Nansen og fred, flyktninger og humanitært arbeid.
Bilde av Dag Hareide Foto: Nansenskolen
Dag Hareide er rektor på Nansenskolen. Han har vært generalsekretær i Norges Naturvernforbund og Kirkens Bymisjon, rehabiliteringskoordinator for FN under hungersnøden i Etiopia, forsker, journalist, lærer og rektor på folkehøgskoler, undervist på høgskoler, kateket, og leder av Nordisk Forum for Megling. Har skrevet bøker om Chile, Etiopia, livskvalitet i Norge, miljø og konfliktmegling. Utdanning i idéhistorie, jordbruksskole, religion og sosiologi.
 
Hareide på Wikipedia
 
tel:     61 26 54 05
mob:  93 22 46 92