Dag Olav Hessen

Professor ved UiO. Foreleser om Nansen og vitenskap (evolusjonisten Nansen).
Foto: Dag Hessen

Dag Olav Hessen (født 6. juli 1956) er en norsk biolog. Han er mest kjent for sin forskning innen vann, økologi og evolusjon, samt sitt engasjement i krysningsfeltet mellom biologi, miljø og filosofi. Dag O. Hessen ble cand.real. i zoologi i 1982, tok mellomfag i offentlig rett i 1984 og ble dr.philos. i biologi i 1988. Han ble utnevnt til professor i biologi ved Universitetet i Oslo i 1993. Hessen er medlem av Norges Vitenskapsakademi (fra 1998), har skrevet en mengde fagartikler og utgitt flere bøker. I 1998 mottok han Norges Forskningsråds formidlingspris for sin «popularisering og formidling både i mediene og i bokform av en naturvitenskapelig, evolusjonsbiologisk teori og tankegang som premissbidrag til samfunnsdebatten», og han har senere mottatt Universitetet i Oslos´ formidlingspris (2008), Riksmålsprosen (2008), Biomangfoldprisen (2010), Akademikerprisen (2010). I 2010 fikk han også Fritt Ords honnør. (Kilde Wikipedia)

Hessens side ved UiO