Hallvard Holm

Holm er pensjonert rektor/skolesjef med 28 års fartstid fra Svalbard. Holm tilbyr to foredrag om Nansen og Amundsen , samt tre Svalbardforedrag, på norsk eller engelsk. 

Holm tilbyr to foredrag som han har holdt atskillige ganger i ulike lag/foreninger/eldresenter/eldreuniversitet de siste årene og ombord i diverse cruise-skip i Arktis (Svalbard, Nordvest- og Nordøst Grønland, Kvitsjøen), på norsk eller på engelsk:

  • Fridtjof Nansen - polarforsker, nasjonsbygger og internasjonal berømthet
  • Fridtjof Nansen - Arctic Explorer, International Celebrity and Nationbuilder
  • Roald Amundsen - først i sør, først i nord og først igjennom både nordvest- og nordøstpassasjen
  • Roald Amundsen - First to the South, First in the North and First through Both the two Northern Passages
Holm tilbyr i tillegg tre Svalbardforedrag, som også kan holdes på engelsk:
  • Svalbard - historie og historier
  • Svalbard - en del av Norge
  • Svalbard - et norsk eventyrland 

 

Holm er pensjonist. Har tilbrakt 28 år på Svalbard, de siste 25 før jeg pensjonerte meg som rektor/skolesjef ved Longyearbyen skole. Har flere somre reist som gjesteforelser/guide på ekspedisjonsskip i nordlige farvann. Fire somre (to til fire uker hver gang) ombord i "Explorer" (norskekysten, Svalbard, Kvitsjøen), en sommertur (tre uker) med "The World" (norskekysten, Svalbard, Jan Mayen, Island), med "Fram" på jomfruturen Oslo-Bergen-Shetland-Færøyane-Island og fire uker langs kysten av nordvest Grønland sommeren 2009, "Polar  Star" sommeren 2010 (Svalbard, nordøst Grønland). Har holdt flere kurs i lokalhistorie i Longyearbyen og har de siste årene hatt som hobby å holde fordrag om Svalbard, Nansen og Amundsen i pensjonistforeninger, eldreuniversitet, foreninger og humanitære organisasjoner o.a. i og omkring Oslo + Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Horten, Tromsø, Brandal etc.
Jeg har en stor samling av polarlitteratur, en samling som stadig vokser etter besøk i "all verdens" antikvariater. 

 

Kontaktinfomasjon: 
Telefon: 95 88 40 51