Jan-Gunnar Winther

Winther er direktør ved Norsk Polarinstitutt og foreleser om polhavet og Nansen som klimaforsker.
Bilde av Jan-Gunnar WintherJan-Gunnar Winther Foto: Sørpolen 1911–2011

Winthers profil på Norsk Polarinstiutts nettside

Foredraget handler om Nansens forskning på is og klima. Nansen utviklet teoretiske teorier om havstrømmer og drivisen i Polhavet basert på sin praktiske erfaring fra området. Hans oppdagelser og teorier var banebrytende og er i store trekk bekreftet i ettertid. Foredraget bruker eksempler fra krysningen av innlandsisen på Grønland og driften med Fram over Polhavet for å illustrere Nansens forskning. Dette sammenlignes med status for klimaforskningen i dag. På ett punkt så ikke Nansen helt rekkevidden av sine oppdagelser.