Liv Arnesen

Arnesen er foredragsholder, forfatter, pedagog og eventyrer. 
Bilde av Liv Arnesen Foto: Liv Arnesen

Liv Arnesens liv er rikt på erfaringer på ekspedisjoner og andre arenaer og har gjort henne internasjonalt anerkjent leder og rollemodell for kvinner og jenter. Liv er et ivrig, men ikke fanatisk friluftsmenneske. Hun er først og fremst opptatt av menneskers utvikling,- voksne som ungdom. Gjennom sine ulike roller som eventyrer, pedagog kurs- og foredragsholder inspirerer Arnesen andre til å se mål og muligheter utenfor egne trygghetssoner. Ved bruk av ekspedisjoner som metaforer viser hun hvordan drømmer kan nås.

www.livarnesen.com

www.yourwxpedition.com