Ragnar Kvam

Kvam er historiker, fofatter, jouralist og eventyrer. Kvam kan forelese om Nansen og Amundsens lederstil, måten de bygget sine ekspedisjoner på, på hvilke områder de feilet, men også på hvilke områder de vant frem.
Bilde av Ragnar Kvam Foto: Gyldendal Norsk Forlag
Kvam har skrevet flere interessante biografiske skildringerm bl.a. en bok om polfareren Hjalmar Johansen som kaster et helt nytt lys over omstendighetene rundt Hjalmar Johansens konflikt med Roald Amundsen under sydpolferden. Ved hjelp av nytt kildemateriale og stor psykologisk innsikt forteller Kvam en historie som til da hadde vært ukjent for de fleste. I hans bok De fire store beretter Kvam om Nansen, Amundsen, Shackleton og Scott, og hva som kjennetegner personligheten til disse fire ruvende skikkelsene i vår polarhistorie.