Roald Berg

Berg er professor i moderne historie ved Universitetet i Stavanger. Foreleser om polarpolitikkens norske historie 1814-1940, norsk nordområdehistorie, og om Roald Amundsen og hans fly- og luftskipsekspedisjoner (lysbildeforedrag).
Bilde av Roald BergRoald Berg Foto: Universitetet i Stavanger

Roald Berg (f. 1954) er professor i moderne historie ved Universitetet i Stavanger. Han har utgitt bl.a. «Norsk utenrikspolitikks historie 1905-1920» (1995), «Norsk forsvarshistorie 1814-1905» (2001), «Nation-building, State Structure and Ethnic Groups: The Scandinavian Sámi 1905-1919» (1995), «Fornorskning av Arktis og fornorskning av Nord-Norge 1820-1920» (2004), «Forsvaret i nord 1852-1897» (2008), og han er en av forfatterne i i bokverket «Norsk polarhistorie » (2004).