Robert Marc Friedman

Robert Marc Friedman er professor ved Universitetet i Oslo og prof II ved Universitetet i Tromsø. Foreleser om Nansen og vitenskap (hans betydning for norsk geofysiske vitenskaps utvikling til en dominerende stilling internasjonalt). Foreleser på norsk eller engelsk.
Bilde av Robert Marc Friedman Foto: UiO