Den humanitære Nansen

Har du en Nansen eller Amundsen i deg?

Nansen og Amundsen bidro til å sette Norge på verdenskartet – de utførte bragder  de fleste av oss ikke en gang ville drømt om å utføre. Vi skal nå lete etter hva som gjorde at Nansen og Amundsen våget å leve ut sine drømmer og trosse mange farer.
 
Kanskje har du også utført ting i løpet av livet som du i utgangspunktet ikke hadde trodd du ville tørre å gjøre? Hva er det som gjør at vi mennesker trosser en del ubehageligheter (for eksempel redsel, nervøsitet, mangel på komfort) for å nå våre drømmer, oppdage nye ting, skaffe ny kunnskap eller hjelpe andre mennesker? 
 
Det er utviklet tre forskjellige undervisningsopplegg til ”Har du en Nansen eller Amundsen i deg” – i dette opplegget har vi fokus på den humanitære Nansen.