Steins skieventyr

Noen glimt fra Steins (og Vegards) mange skiturer.