For skoler

Alle er velkomne til å bruke tekster og bilder fra nettstedet til bruk i undervisningen. Dersom dere lurer på noe; kontakt oss!

Naturfag

Logo for naturfagsenteret

Naturfagsenteret har utviklet leseaktiviteter med utgangspunkt i en del av faktatekstene våre om Antarktis. Leseaktivitetene er tilpasset naturfagsundervisningen på ungdomstrinnet, 8.–10. klasse.

Se alle leseaktivitene hos naturfag.no