Om Sørpolen 1911–2011

Sørpolen 1911–2011 er et formidlingsprosjekt i regi av Norsk Polarinstitutt under Nansen-Amundsen-året 2011.

SpareBank 1 Nord-Norge og Troms Kraft er hovedsponsorer for ekspedisjonen. De to nordnorske bedriftene ønsker gjennom sitt bidrag å støtte opp om Norsk Polarinstitutts målsetting om å drive utstrakt formidling av kunnskap og forskning om og fra de polare områder.

Hensikten med jubileumsekspedisjonen er å formidle viktige sider ved norsk polarhistorie, samtidig som søkelyset rettes mot dagens miljø- og klimautfordringer.

En viktig målgruppe for Nansen-Amundsen-året 2011 er ungdom. Jubileumsekspedisjonen har en målsetting om å nå mange og vil derfor ta i bruk ulike kommunikasjonskanaler før, under og etter ekspedisjonen. Ved bruk av TV, Internett og en bokutgivelse ønsker ekspedisjonsdeltakerne å benytte turen til å formidle erfaringer og kunnskap om polarområdene. TV2 skal produsere en dokumentar i etterkant av ekspedisjonen, og underveis vil de også følge deltakerne via satellittelefon de 57 dagene skituren varer. Ekspedisjonsdeltakerne vil også kommunisere daglig med publikum via dette nettstedet. Etter turen skal eventyreren Stein P. Aasheim skrive en bok om ekspedisjonen.