Ekspedisjonen – formidling av eventyr og vitenskap

God formidling av et moderne eventyr i Antarktis, med vekt på polarhistoriske og forskningsrelaterte spørsmål, blir en viktig markering av Norges to store polarhelter Nansen og Amundsen i jubileumsåret 2011. En markering som også vil få fram at kappløpet mot polene har handlet om mer enn rekorder.
Historiske bilder fra Sørpolen

Ekspedisjonen vil være et av prosjektene i Nansen-Amundsenåret 2011, som blir en offisiell markering av at det er 100 år siden Amundsen var førstemann på Sørpolen og at det er 150 år siden Fridtjof Nansen ble født.
 
Gjennom TV-ruta, Internett og bokutgivelse ønsker vi å bruke turen til å formidle ulike sider ved polarområdene til et stort publikum. Vi vil reflektere over forutsetningene for at Amundsen ble førstemann på Sørpolen i 1911, spørre hvordan polarområdene har blitt en del av norsk identitet og selvforståelse og diskutere hvilken betydning områdene vil få for framtida – for å forstå jordas klimautvikling. Laget er derfor satt sammen av noen av Norges fremste representanter for det Nansens og Amundsens ekspedisjoner dreide seg om: skiløping, vitenskap og eventyr.
 

Amundsens ekspedisjon vil være en rød tråd gjennom hele jubileumsekspedisjonen. Gjennom Amundsens dagbok fra 1911 vil vi dag for dag forholde oss til hans framdrift og opplevelser på vei mot 90 grader sør. «2011-kopien» vil også kaste nytt lys over dramaet som innledet Sørpol-ferden i 1911: En ekspedisjon som egentlig skulle nordover for å virkeliggjøre Nansens visjon om klimaforskning og utforskning av Polhavet. Amundsen illustrerer med største tydelighet spenningen mellom vitenskap, eventyr og rekordjakt i polarområdene.