Vestkysten eller døden

«Vestkysten eller døden.» Med disse ordene la Fridtjof Nansen i vei over grønlandsisen i 1888. «Vestkysten eller nødpeilesender» sa Stein P. Aasheim da han og hans kamerater fulgte i Nansens fotspor hundre år etter, utstyrt som tro kopier av de gamle helter.