Freda 20 oktobr. [Egentlig 19. oktober]

Endli kåmm vi da avste.

Være var ikke helt pålideli. Snart bris fra en kannt, snart fra en annen. Disi å tykke. kl.9½ fmd. klarnte de litt i O me svak bris dærrfra.

Vi sadlete da våre gangere, 13 fårr vær a di 4 sleer, – å satte ut. Pr. sto me kinom. unner nedstigningen till sjøisen å fikk åss alle. 20 sel lå i en klynge, vorra ett parr nykasstede onnger. Hann tok åss atter unner åppstigningen på den anndre side a bokkten. De tykknet till efter att vi var kåmmen innåver ett stykke. HH kjørte førrst å tok kursen me sitt kommpass. På en eller annen måte kåmm vi fårr lankt O å åpp i ett ukjent terræn fullt a revner å sprekker. Jei sat på me W. Hans slee var denn sisste. Pludsli fallt dær ett stort stykke a åverflaten å åpnete ett uhyggeli gap like ve sleen – stort nåkk till å sluke åss alle. Helldivis var vi så megett på sidenn a de, att vi greidde åss.

Vi fårrsto efter utseenne, att vi var kåmmet fårr lanngt O å satte dærrfårr kursen rett O på kompasse (StW retv). De brakkte åss snart efter i synsvidde a flagg, å kårrt tid efter rakk vi denn plass, vor vi sisst skjøt «Kaisa» – 20.2 kvm. – Vi har de nu ypperli i vårrt fårrbedrede tellt. Vi ær 5 hær, menn har go plass.