Visste du at ..?

Hver dag i løpet av ekspedisjonen presenterer vi en ny faktatekst om Antarktis.