Lørda 21 oktobr. [Egentlig 20. oktober]

Kuling inatt fra O. Løiete noe ut på fmd. Kåmm aste kl10f.

De varte ikke lennge, innen han kåmm igjenn fra samme kannt me tett fok. De jikk imidlertid gått fremmåver. Passerte flagg i flagg – førr vær kvm. – å efter å ha utkjørt 17 kvm traff vi en snevarde – bygget i bejynnelsen a april. Denn har således stått nessten 7 månter å var ennu i go stann. Fra denne varde styrte vi en strek norliere – ONO – fårr ikke å kåmme åpp i «svinerie». – Vinnen jikk utåver dagen SOli å kulet på.

Helldvis føk de ikke fra denn retning. – Hann var rikti sur å gå mot, tråds t kunn var ÷24.°2C. – Flere a våre hunner: Neptun, Rotta, Uranus, Ulrik, Bjørn, Peary å Fuchs er mettatt. Noenn har vonnt i føtterne anndre uvisst va grunn.