Manda 23 oktbr. [Egentlig 22. oktober]

Åverskjyet å usiktbart da vi startet kl.8 f. Litt efterhånnen klarnte det av i zenit, men hele horisonten runnt tykk.

Fikk snart stiv bris fra SVkanten å så stærk fok, att vi intet kunne se – 100 m. foran åss var alt. Efter den igår utgåtte distance skulle vi ha 22.8 kvm ijenn til 80°.

Vi fikk en go prøve på både tellejul å kompass. Uten å si at vi ha sett hånnen fårr åss strøk vi kloss åpp langs depoe kl.1½ e. Det var en strålenne prøve. Ett eneste punkt på denne uhyre vidde tatt me tellejul å komp. i tetteste fok.

– Alting hær ær i go stann, som vi fårrlot det. Fokskavler hadde sellfølgeli dannet sei runnt våre sleekasser.

Vi har nu foret bikjerne dykti me selkjøtt å skråttene ligger utover sneen til fri avbenyttelse.