Torsda 26 oktbr. [Egentlig 25. oktober]

NVli bris. Klart. Hærli vær for kjøring.

Vi jore først alting klart. Samlet alt selkjøtte på en plass. Det ær kjøtt av 4 store sel. Samlet sammen alle spekbiter som lå utåver åg la en sisste hånn på depote.

Kl.9 f. bar det avste. Hunnene var fullstendi ville. Kjørte ut distancen. 15 kvm. til kl.1 e. Har slått leir. Finfint vær. Barrieren på denne strækning har værrt fullstændi jevn. Ypperli føre.