Lørda 28 oktbr. [Egentlig 27. oktober]

Kuling i hele natt & hele dag fra SO med tett fok. Har værrt nøtt til at ligge stille.