Sunda 29 oktobr. [Egentlig 28. oktober]

Hærli vær. Liten NVli bris. Klart -19.0°. Litt løsere sne idag. Ingen skavler. Udmærket føre. Friske bikjer. Alt vell.