Tirsda 31 oktbr. [Egentlig 30. oktober]

En hærli viledag på 81°. Stille og klart.

Har hatt vore såveposer ute til tørk. Di var blitt litt fuktie. Bj. og jei var en tur ute og så til tværmærkningen. Disse mærker var smale kassebor ca. 2½ f. lange og var utsatt i bejynnelsen av mars 1911. Di sto nu, sisste oktbr, like gått. Ca ½ f. lavere var di – antagli bevirket ved fok. Di sto så tydli og greit, at vi aldri kunne ha passert uten at se dem.

– Har benyttet den fine dag til at ta endel observ. og kontrol av kompasserne. Endel foto ær tatt. Bikjerne har det ypperli.

Passerte to sprekker igår en liten stunn før vi rakk fremm hærtil. I depote hær står nu ijenn 5 kasser kjøttpem = 200 kl. (net) og 4 kasser fiskepem. – 160 kl (net). Tilsammen = 360 kl. Depote ær helt ombygget og raker nu betydli høiere. Det flagg, som ble satt på det i mars ær like gått. Kann nessten ikke sees at være brukt. Mange stærke vinne kan hær ikke ha værrt. Envær har fyllt sine kasser med hunnepem. Drar vidre imåren.