Onsda 8 novbr. [Egentlig 07. november]

Samme hærlie vær, tereng & føre. – Det går som en vinn hen over den endeløse, flate sneslette, kun avbrutt av og til av lange svake bølgedannelser med lengderetning i O-V.

Vi åpførte hele veien snevarder for vær 3die kvartmil. Vær varde består av 100 stk. Vi kommer i det hele til at bygge ca. 200 sånne varder. Di er over mannshøide og temmeli bree i forkant. Ved vær hele grad legger vi depo for tilbakereisen og med disse mellemliggene varder ær vi sikre. Vi kan på denne måte kjøre jemover med nessten tomme sleer.

– Kan ennu intet merke på hunnene efter dagsmarschen. Tilbakela åsså idag kvm på 15 minutter.

– «'Mø' ær fredlyst på lann må ei komme ombor» o.s.v. Vor sisste dame ennte igåraftes live for revolveren. Hun hadde åsså bejynnt at fly. Vi har nu i det hele 44 hunner. «Else» laes i depo på 82°20’ S.Br.