Torsda 9 novbr. [Egentlig 08. november]

Samme fine vær. Vi så igår noen skydotter i SVmarken, men tenkte ikke noe større over det.

Idagmårres sto di imidlertid uforandret på samme sted og ved unnersøkelse med kikkerten kunne vi tydli utjøre lann.

Peilingen av den mest fremtrædenne part – en høi keileakti topp – var i ONO½O (kmp.) Lannet strakte sei fra denne topp – som var den Nligste pynt av det synbare land – såvitt vi kunne avjøre i SOli retning. Efter at ha jort 20 kvm. Sover idag ær peilingen nøiakti den samme, dåg synes fjellkjeden nærmere og mer distinkt – men det kan jo gått skjylles lysforhållene. Ifølge kartet må dette være den fjellkjede, som Sh. så åg har kartlakt, som løpenne i SO fra Beardmore Glacier.

Det sisste vi kan se av lanne mot S peilet vi i NOt½O (komp.) (StV retv.) Rett i vor kurs – syd – kan vi intet lann se og tyder det bra for opstigningen.

Føre har vært udmærket, men ær overflaten betydli hårere. Den har antatt det glinsenne, håre utseenne overalt. Ganske små fokskavler. Det ær ingen tvil om, at det hær blåser till stadihet fra Skanten. Sannsynlivis ingen nedbør. Det ær nu, som vanli helt klart med nokså stiv bris fra S, men t ær høi ÷13.°1 og alt har utseenne av sommer.

Hunnene har hållt samme fart idag som ellers – 4 mil – og synes ikke mer utkjørt nu.

– Vi ær nu på 83° S.Br. og ligger over imåren for at bygge depo åg vile. – Har tatt azimutobserv. i emd. og fått misvis = 113° NO.