Lørda 11 novbr. [Egentlig 10. november]

Strykenne har det gått idag over store, blanke flater. Hunnene har formeli galåpert. Endel småskavler er det, men forresten slet.

Være har vært glimrenne. Stille – dels overskjyet, dels klart.

Fik ved middagstid i kikkert øie på høit, takket lann i S. Det var ophildret og sannsynlivis ca. 150 kvm. unna. En opstigning blir således uungåeli, men får vi den neppe før vi har rukket 86°.

– Bj.s 3 bikjer ventte desærre ikke tilbake. Han fik en hunn av HH. Bjs øie ær bedre idag, men ær han meget forsikti.

Det ær stille og millt iaften. Ca ÷20°. Hunnene ligger alle som en på siden og koser sei.