Sønda 12 novbr. [Egentlig 11. november]

Fint vær. Lite pust fra NV. Dels klart, dels overskjyet. Himlens utseenne veksler meget hurti. Noen få øieblikke og alt ær forandret.

Lanne viste sei meget tydli ved flere anledninger idag. Nu har vi kjørt 60 kvm siden vi fik B kjeden isikte og peilet den norligste top i ONO½O. Idag peilet vi samme fjell i OtN – altså kun ½ streks forskjell. Avstannen må være meget stor. Hunnene så ågså lann idag. Di hoppet til og satte kurs for det, men HH visste at få dem inn på den gamle kurs.

Føre & tereng har vært det samme. Det har gått avste i vill karriere i hele dag. Vi klarer di 20 kvm. på 5 timer. Med vardebygningen går dær 6½ time i det hele. Natten blir således lang. Det ser ikke ut til at anstrenge hunnene. Noe magrere er di jo, men livliere enn noensinne. Alle føtter ær goe.

– Vi hører noen smell i isen hær i telte i aften, di første smell vi har hørt. Men di ær langt borte – sannsynlivis unner land.

– Var en tur ute iaften 9¾. Et vidunderli vakkert syn møtte øie. Lanne lå for os i den hærligste belysning, tydeli og skarpt tråtte det frem. Vi kunne nu peile det betydli Vliere. De vestligste vi peilet var i V½N (retv) eller lanne omkring Sh.s opstigning. Den fjellkjede vi har kjørt i sikte av di sisste dage må dærfor være helt nyt lann.