Manda 13 novbr. [Egentlig 12. november]

Samme hærlie vær. Ganske liten bris fra NNO kanten.

Lanne lå for os i den hærligste belysning. Skjinnene vitt, lysenne blått, revnenne sort belyst av solen ser lanne ut som et eventyr. Takk i takk, tinne i tinne – så forrevent og så villt, som noe lann på vor klode ligger det ubesett og ubetrått. Det er en hærli følelse at færdes langs det.

Ær Bkjeden den samme Sh. har orlakt ligger den, såvitt jei kan fårstå i en mer OSOli retning. For en storartet opdagelse i fmd. Sligste og Oligste pynt av kjeden, som jei antok måtte ligge på ca 86° og vor vår opstigning måtte foregå, viste sei pludsli at være det Vlie kapp til en stor mot Syd gåenne bukt, idet nemli Ckjeden slutter dær og lann først viser sei ijenn en halv strek Oliere. Mellem disse to kapper kan vi ikke se lann og antar jei dærfor, at dette ikke kan møtes os før på 87°. Efter den nye misvisning vi har fått idag går vor kurs bent inn mellem kappene. Vi ær selvfølgeli meget spente.

Nådde 84° S.Br. idag og skulle egentli hat overliggedag imåren, men ær vi enie om at benytte det fine vær. Hunnene jør ikke inntrykk av at være utkjørte. Depote hær bygget vi færi i emd. Det innehåller 24 kl. hunnepem, 6 kg menneskepem, 2 kg chokolade, 4 pølser melkemel, 800 kjeks, 1 tank petroleum (17 l) 1 eske fyrstikker, 5 stk. selbiff, 1 svepe noen karabinkroker og noen bekledningsjennstanne. Det ær ca. 2 m. høit og mærket med en stor tomkasse på toppen.

– Hørte sisste nat jentagne gange smell og kanontorden i isen. Di kom avdelingsvis. Iagtog idag – på en kortere distance – nyli fårmete ganske smale sprekker – ca toms brede – i isen. Det ær tydli, at der har vært stort press på netop dette sted – ganske lokalt altså.