Onsda 15 novbr. [Egentlig 14. november]

Samme tykke lå over idagmårres, men så drog den sei heldivis med liten SOli bris bort. Atter hadde vi det hærligste syn for os.

Vi hadde vunnet temmeli meget på di to sisste dage. Bukten vil hadde opdaget i S viste nu høit innre lann. Vor kurs står nu like mot et høit fjell – vi kaller det Bikubefjelle – grunnet likheten med en bikube. Ennu ær det så langt av, at man intet kan se med sikkerhet, men ser formerne så avrunnete å fine ut, at jei med bestemthet tror en opstigning dær ær muli. Sannsynlivis rekker vi det på ca. 86° S.Br.

Fjellkjede B anslog vi idag til ca. 20 kvm av. Vi kunne i kjikkert se små detaljer i fjellene. Den bukt, som skjiller kjede B og C viste sei at være en umådeli svær i retv. NO-SV løpenne isbre. Kjede D går ut i Oli. Kjede E i NOli retning. Di lannmasser, som vi i små partier kan se videre fortsetter i en NOli retning. Kjederne C, D & E ær således uten tvil værdens Sligste fjelle.

Være ær overordentli vakkert i emd. Stille & klart. Lannet ligger badet i sol – vidunderli smukt. Terenge idag har vært bedre enn noensinne. Lange strekninger som på stuegulve.

Føre briliant. – Fik middagshøiden bestemt – 84°29’ – 3 kvm i atterhånnen.