Torsda 16 novbr. [Egentlig 15. november]

Fint vær i hele dag. Liten SOli bris -24° og fullstendi klart. Det kjennes nokså bitenne ut allikevel i fjese og unngår vi ikke små frostsår hist og hær.

Terenge har vært nokså kupert. Svære bølgedannelser. I bunnen av en av disse fannt vi et virvar av svære sprekker og hull, men så hårrt tilføket, at det ingen fare var. En særdeles høi rygg i barrieren følger langs lanne og ær så høi, at vi hærfra vi ligger ikke ser stort mer enn halve lanne i høide.

Vi ligger på grensen av en meget dyp dal, som vi har at passere over imåren tidli for så at komme op på en meget høi rygg. Bukten i S jør mer og mer inntryk av at skulle ji en fin opstigning.

Vi har nu opført vort depot hær – i likhet med di andre – og tatt di nødvendie peilinger. Depote ær mærket med et stort stykke Gaberdine mot S.

Hunnene bejynner at bli temmeli griske nu. Di går således løs på alle surringer og enner med dødsforakt. Må nu skuffe sne runnt sleerne.

– Føre har vært glimrenne som vanli. Ganske slett med noen enkelte sneskavler.