Freda 17 novbr. [Egentlig 16. november]

En bejivenhetsrik dag. Den igår åmtalte bølge kåm vi snart til. Den var meget høi – efter barometer – 300 f.

Vi hadde skjønsket kurs på lanne. De viste sei ve en firestrekspeiling å være ca 6 kvm a. Efter å ha nådd høiden av denne dal kjørte vi et stykke på sletten. Tærrenet var komplet flatt å jevnt – såm de fineste gulv. Vi traff en ca 3 m bred, gammel sprek, men på de nærmeste åpfylt a sne. Vi åmgik den hurti å lett.

Ennu kjørte vi åver en svær bølgedal å havnet så på sletten ve foten a Ckjeden – 3 kvm a nærmeste synlie lann. Hærrfra fik jei får første gang rikti anledning til å se inn i den bukt, såmm vi så lenge har styrt på – mellem C & Dkjeden. Den viste sei åpfylt a små tåpper å steile fjellvegge. Bikubefjelle i Ckjeden derimot låvet en fin åpstigning. Jei bestemte mei straks får denne sisste.

Vi slo i den anledning leir straks – kl.11 fmd – tok en meridianhøide – 85°5’ å ga åss ikast me å jøre vårt hoveddepo klart. Dette består a full proviant får 5 mann i 30 dage, en dunk petroleum (17 l.). 20 esker fyrstikker, en del beklednings & utrustningsjenstanne. Vi tar me åss videre Såver proviant fårr 5 mann i 60 dage. A hunnepem har vi 438 kg ijen. Dette tillater åss å anvenne alle våre hunne ennu i 8 dage – fårhåpentli unner hele åpstigningen, å dærfra å ta 16 hunner til polen. Fra polen 12 hunner.

Tok en lengde i emd. så plassen ær bestemt. Da alt var i ården ca kl 5 e. jikk 4 a åss inn mot lann fårr å unnersøke den utvalgte åpstigning. Vi må visst ha vært åvermåde heldie. Alle dannelser ær hær gamle å helt fyllte. Føre på fjelle var glimrenne. Løs sne – akkurat passe fårr bikjefoten å stigningen ikke steilere enn di greier lassene – den første dag allfall. Vi var ca 8 kvm inne i lanne à ca 2000 f. tillværs. Jei hadde hærfra den glede å kunne fastslå me sikkerhet, att fjellkjedene – bejynnenne me Dkjeden å så øie kunne rekke – strakte sei i NEli (retv.) retning. Lanne hær går, såm Sh. anjir i SE.

På tilbaketuren besteg Bj å jei de første bare fjell. De var ingensåmhelst vanskelighet å kåmme inn på de. Ingen revner i nærheten. Fjelle besto a løs ur. Vi tok noen prøver. Denne tåpp ligger ikke meget høit åver sneflaten, men raker dåg 1000 f. åver have. Jei har kallt den ”Bettytåppen”. – Den SEgåenne fjellkjede har jei kallt Kong Håkons fjelle. De mot NEgåenne – Dronning Mauds. Bukten, som disse to danner – Kronprins Olavs bukt.

Antageli ær disse fjelle di Slikste fjelle – synlie – i værden. – Lanne jør inntryk a å være – fårr største delen – tildekket a et mekti snelag. Levenne breer finnes ikke. Alle ujevnheter ær fårrlengst tilføket. Alle fårrstyrrelser komplet åpfyllt. Runnt ”Bettytåppen” var dær en liten blank isstrøm – kunn noen fot. Antageli fårrårsaket ve smeltevann.

– Har tatt peilinger å fotografier fra leirplassen. – Være ær nu iaften kl.11 de samme fine. Klart – liten Sli bris -12°. Ren såmmer. – Vi ær alle utstyrt me goe renskjinnsklær fårr plateauet. Ifølge kokepunktsbestemmelse ligger vi 900 f.o.h.