Lørda 18 novbr. [Egentlig 17. november]

Bejynte imårres åpstigningen. Den ligger i misv NEtE¼E. Hunnene har prestert ett arbeide idag, såmm har oversteget mine høieste fårhåbninger.

Vi har tilbakelakt en distance a 10 kvm å steget ca 2000 f. i høiden. Vi ligger nu mellem fjelltåpper å gamle, døde isbreer å har værdens vakreste teltplass. Vi har passert flere mektie sprekker, men nesten alle fulle a gammel sne. Får ikke å rause ut i disse på tilbakekjørslen har vi idag åpført 8 bree høie snevarder – to å to på vær side a vår vei, så vi ikke kan ta feil.

Tok 6 fotografier a fjellene i bunnen a åpstigningen. Di ær fra no 1 till å me no 6 i film no 3. Alt synli fjell synes å være løs ur. På sneen langs en bar tåpp kunne vi se en stærk rø-gul farve. Antageli noe jernhåldi grus, såm ær føket på.

– Være har vært vidunderli. Full såmmer. Vi går tynnklette å nyder såmmervarmen. På alle mørke jennstanne tiner sneen meget hurti. Klart å blikstille. I de bratteste kneiker måtte vi ta to å to sleer a gangen – me 16 hunner fårr vær. De jikk såmm en røik. HH & W ær ute fårr å se på terrænet videre. Ligeledes Bj.