Tirsda 21 novbr. [Egentlig 20. november]

Så vannt vi da frem. Vi ligger på plateauet i 10 600 f.h.

De har vært en stri dagstørn – mest fårr hunnene. Men de har åsså – 24 a våre tapre kammerater – fått den bisster løn – døden. Ve fremkomsten kl.8 iaften ble disse skutt å innvållene uttatt. De skal flås imåren. Vi har nu 18 – de ypperste – ijenn. Disse deler vi på 3 spann – 6 i værrt.

De var ett vidunder a arbeide de hunnene presterte idag. 17 kvm me 5000 m stigning. Kåmm så å si, att hunner ikke ær brukbare hær. På 4 dage har vi rukket fra kysten til plateauet – 44 kvm – 10 berein.. De ær et vakkert arbeide.

Passe – den eneste åpgang til plateauet hær – fannt vi mellem A å Bfjelle samt Olavsfjelle. Det var en fårtrinli åpstigning. En ganske jevn fin snevæg, såm uten avbrytelser nesten, strakte sei helt ned å roli jikk åver i Folgefånnen. – Plateauet ser ganske flatt ut, men jennemskåret a stenhåre, knivspisse fokskavler – SO–NV.

Di fjelle, såm vi har færdes jennem disse dage går me lange rygger åver i plateauet. Vi ligger på en rygg a Dfjelle. Denne rygg har fått navne Slaktern. Vi blir liggenne hær 2 dage fårrå fore åpp bikjene. Flere a dem har alt satt adskjillie innvålle a kammeraterne tillivs.

Flere a di NVløpene fjelle ær kommen tillsyne hæråppe. Store Bfjell ær hittil de SOlikste vi har sett i kjeden.

– De ær ganske klart. En liten sur bris fra SO ÷26.3°.