Torsda 23 novbr. [Egentlig 22. november]

Kulingen har vedvart i hele dag.

Heldivis att de inntraff på en åverliggerdag. – Kulingen har lakt sei noe iaften å utsikterne fårrå kåmme aste imåren ær goe.

Hærfra bygges nu varder fårr værannen mil. Ve vær grad nedlegges depo – menneskemat fårr 7 dage å hunnemat fårr 6 dage – en vekt a 90 kl. – Dette kåmmer hurti till å letne sleerne våre.