Manda 27 novbr. [Egentlig 26. november]

De sto ett lite gløtt inatt kl.3 å vi var da ute å unnersøkte fårrhållene. Vi lå mitt i en bakke me temmeli bratt avfall i kursretningen.

Ve å ta mot O fikk mann derimot en jevn, fin nedstigning. Å de var, va vi jore da vi kl.8 idamårres dro avste me Oli kuling å stærk fok, så vi ikke så hånnen fårr åss. Vi kåmm snart ned på sletten. Åsen vi lå på var uten tvil Håkonshallens åvergang i «Vidda». Senere passerte vi åver en ganske svak rygg – sannsynlivis fra Store Bikube å siden har vi ikke mærket noe.

Jevn ligger Vidda fårr åss – uten fokskavler – slett såmm på stuegulve. – Vi har således vunnet seire. Slått åss jennem storm & snefok å ligger nu på Vidda i solskjinn å finvær. Vi rakk 86° SBr å ær meget fårnøit me utsikterne. Føre var i fmd. såmm sann. De var en sann lidelse både får dyr & mennesker å komme fremm. I emd. har de værrt adskjilli bedre å jelper de snart, når solen får skjinnt litt på denn. Hunnenes maver var i dag ijenn i full ården efter pemmikanforingen igår.

Jei bejynnte idag fårr alvår min stilling som «fårrløper». De var nødvendi fårrå få hunnene fremm.

Kokningen iaften ga 9200 f. Fallt 800 f idag altså. Ja – nu ligger veien till polen klar – muli vi snart være dær. Har bygget endel varder unnerveis.