Tirsda 28 novbr. [Egentlig 27. november]

Temmeli vållsåmme kastevinne inatt fra Nkanten. Vi var såmm vanli igang ve 8 tiden. Men være var ikke første sårrt. Skådde & nedbør. Litt sol inn imellem.

På 86°3’ S.Br. fikk vi – i ett lite gløtt i tåken – øie på en fjelltåpp i misv NVtN (OSO retv.) De var ikke længe vi kunne se den – heller ikke meget a den. Men den viste ikke så lite a svarte fjelle fremm. Antageli ær denne tåpp den Slikste i våre fjellkjeder. Antageli kunne den være ca 10 kvm. a. En høiderygg passerte vi like unner. Den løp såmm vanli i SV(retv.).

Terrænet har såmm før værrt åpp å ned i svære bølger. Føre har værrt meget fårrskjelli. Gått å yderli slett. Fårr de meste ær åverflaten flat såmm et gulv – enkelte ganske små fokskavler blannt. Denn del vi ligger på iaften består a gamle, svære jevnhøie fokskavler – sannsynlivis dannet i vinter – menn utfyllt imellem me løs sne – fallt ned i ganske stille vær å sannsynlivis nu nyli. Denne nysne har utjevnet terennet mellem skavlerne, så de hele ser ganske flatt ut. Disse håre skavler å løse sne jør fremmkåmsten hær tung & treg.

– På 86°9’ slo de ett lite gløtt i tåken å ikke lankt vekk – ca 4 kvm. fikk vi øie på to lange temmeli høie sneklette åsrygge – antageli ca 10000 åver have. Tok de nødvendie peilinger å snart efter var di vekk. Di lå i V a åss å kjeden strakte sei N-S(retv.). Jei har den tro, att disse snefjelle ær helt uavhengie a våre andre fjellkjeder. Vi kunne ingen fårrbinnelse spore å retningen a dem (N-S) synes åsså å tyde dærrpå. Vi har ikke set noe lignenne før. Disse fjelle vill bli ypperli lannmærke fårr åss på tillbaketuren. I kursretningen har vi ennu ingen hindring hatt – menn vemm vet?

Vi har gått 1000 fot ganske svakt nedåver idag å ligger nu 8200 f.o.h. Dette ær noe besynderli, synes jei, menn må vi vell være fårrberette på litt a værrt unner disse høie fjellkjeder. – Vi har jort 16 kvm. idag å ligger nu på 86°17’ S.Br. –