Torsdag 30 novbr. [Egentlig 29. november]

Tåken har endli jitt sei i nattens løp. Deili, fin måren. Tindrenne solskjinn & klart. De store, nye lann lå der belyst i mårensolens stråler – ett vidunderli eventyr i blått & vitt.

Først nu kunne vi tillnærmelsesvis bestemme Gkjedens høide. Vi ær enie om, att unner 22000 f. ær den høieste top ikke. Di laveste – 12000 f. Di nødvendie peilinger ær tatt. De klare vær ga åss ett videre syn. Nye kjeder ær kommet fremm i NEli retning å bestyrket min antagelse. Alle disse kjeder ær en fårlengelse a Ekjeden. Hkjeden – ennu ikke peilet – anslåes fra 12–20000 f.o.h. – Vi fikk åsså ett glimt a «Store Bikube». Fårtsettelsen a denne kjede mot NV kunne vi åsså se men ikke jennkjenne, da di ikke var helt klare.

– De har ikke gått fort idag – 5 kvm ær de hele. «Fandens bre» har vist sei sitt navn værdi. Mann får gå 2 mil fårrå jøre 1. – Gap i gap – svelg i svelg må gåes runnt. Forrederske sprekker o.m.a. leit jør fremmkåmsten yderst vanskli. Bikjene sliter vont å kjørerne ikke mindre. De ær trettenne nåkk fårr åss 2 såmm går fårrann. HH å jei var en tur ute da vi slo leir i emd. fårrå ta veien ut fårr imåren. Terrenet var ikke bedre – enkelte steder værre. De kann kåmme till å ta tid dette. – Så fårtsettelse a Fkjeden mot S i emd. Dette ser litt besynderli ut. – 8700 f.o.h.