Lørda 2 decbr. [Egentlig 01. desember]

Ett stivnet hav ligner «vidda» vor vi nu reiser åver – en velvet kuppel a is. Sprokkett åpp i ganske små jennlokkete sprekker. Enkelte små fokskavler ligger bortåver. Ypperli føre fårr en skjøiteløper, men desværre ytterst slett fårr våre hunner å ass sell.

Jei stavrer mei fårrann på skji. De går ikke rart. Hunnekjørerne uten skji ve siden a sleerne, klar til å jelpe dyrene, når disse ikke lenger vinner å få tak me kløerne – å de har desværre værrt sånn åftest i hele dag. De har værrt slit for bikjer & mennsker. Dærrtill kåmmer stårm fra SO me tett, intens fok & nedbør, så mann absolut ikke kunne se de ringeste. Vi har jort veien idag komplet i blinne. – Vi ær nessten ujenkjendlie på grunn a frost i ansikterne. Noen har svære, hårne kjaker. Andre har måttet ofre nesene å atter andre haken. – De har værrt en lei dag – stårmfok å fårrfrysninger – menn fremm ær vi kommet 13 kvm. nærmere måle. Stiv kuling iaften fra SO -24°. Kokningen ga åss 9300 f.o.h. De stiger jevnt.