Sønda 3 decbr. [Egentlig 02. desember]

Hadde egentli bestemt åverliggedag. Menn da de løiet utåver fmd. ble vi enie åmm å se på’n.

Efter å ha fått en breddeobsv såmm ga 86°47’ bega vi åss aste. Menn vi kunne likså ha blitt liggenne. De kulet snart på ijenn å innen kårrt blåste det hel storm fra SO. Vi kunne ikke se hånnen fårr åss. Hadde terrenet værrt jevnt hadde vi fårrtsatt, menn en meget uheldi å i sånnt vær farli fårrandring hadde funnet sted. Trykket på åverflaten på dette åmmråde hadde værrt betydli større enn dær vi hadde færrdes di parr sisste dage. Isen var revnett åpp i store sprekker. Visstnåkk var alle disse sprekker ijennfyllte, menn på begge sider langs di fasste kanter ær denne skårrpe ganske tynn å farli. Vi kunne ikke benytte skjiene idag, da de var bare blanke isen bortåver å vi måtte assistere bikjene.

Efter flere nåkkså farlie passager i «tykka» måtte vi ji åss å slå leir. Vi hadde da kunn jort 2 kvm. Mann kunne risikere fålk, bikjer & slee i dette grisevær – å de ær fårr kåstbart fårr noen få kvm. Vi har telte vårrt ståenne på blanke isen nu – småsprekker åveralt. På fårrie leirplass – idagmårres altså – la vi fra åss alle våre skjinnklær fårrå jøre lassene mindre. Vi behållt dåg våre anorakhetter, såmm vi skar a anorakkerne.

-21° å stårm fra SO. Kokningen iaften jir 9500 f.o.h.