Tirsda 5 decbr. [Egentlig 04. desember]

Har gått fullstendi i blinne i hele dag. Bris fra N me tett tykke å større, mere jemmelignenne nedbør enn jei ennu har sett de i disse eine.

De har gått svært bra. Terrenne har tillatt åss å kåmme fremm åmm enn me noe besvær. Enkelte svære fokskavler har jo jitt anledning till enkelte kantringer å besvær på annen måte. Vi har arbeidet åss fremm 20 kvm i dette blinne vær å ær fårr øieblikke 10 200 f.o.h. efter kokning. – Ennu i fmd. fanntes mange a di store isflater inn mellem skavlerne, menn i emd. har vi endli helt mistet demm. – Jei så månen hær fårr ett parr dage siden. Jei vet aldri de har hennt mei før – månen & midnatsolen samtidi -15.4° iaften. Millt å behageli. Satte ijenn en sort proviantkasse på teltplassen idagmårres.