Onsda 6 decbr. [Egentlig 05. desember]

I fullstendi blinne har de gått i hele dag. Unner sånne åmmstendigheter må HH kjøre fårrann me sitt spann. Hass & jei, såmm ellers skall avløse hinannen, fårrå gå fårrann, kann i sånnt vær ikke gå, da vi bare uavladeli detter i fokskavlerne.

Enkelte a disse ær nåkkså store – menn ikke noe å snakke. Me ett lite tilrop tar hunnene sleerne åver me en viss glanns. Skulle mann sell ha trokket ville de blit en en farli jåbb. Di ællste a disse skavler ligger SO-NV men a di nyere dannette ligger mange i N-S & O-V. Vi har hatt nedbør (fin) i hele dag – absolutt intet å se. Å tråds de har vi rokket våre 20 kvm. – Kokningen gav – 10 750 f.o.h. Hunnene håller sei mærkli gått. De må være denn fine pemmikan & de mille vær, såmm jør de.