Torsda 7 decbr. [Egentlig 06. desember]

Samme vær. Stærk nedbør. Himmel & horisont i ett. Kann absolut intet se.

Trods de har vi jort våre 20 kvm å har således passert 88° S.Br. Ligger nu e.b. på 88°9’. Imåren jør vi atter en 20 mils marsch å passerer da Sh’s rekord. Så stannser vi en dag å viler ut. Vi trænger de gått både mennesker å dyr. Terrennet har fårbauset mei meget idag. Fullkåmmen slett å fint åveralt. Ingen fokskavler menn meget løssne. Å nu viser hypsometret iaften, att vi intet har steget. Ær vi nu inne på denn endlie høislette? Jei tror de. De stemmer ikke ganske me Sh. Menn muligens han ikke hadde hypsometerene på sin endlie spurttur.