Lørda 9 decbr. [Egentlig 08. desember]

Har ligget åver idag, vilt åss ut å jort åss klare fårr de sisste anngrep. Vi har nedlakt depot hær fårrå letne sleerne. HH behåller sin slee ufårrandret, mens de to andre letner.

Bj’s hunner har tapt sei meget i denn sisste tid å igår aftes fårrsvannt en a W’s – Majoren – en gammel stø hunn. Antagli ær denn gått henn fårrå dø. Vær a disse to sleer ær letnett me ca. 50 kl. pr. stk. Bj har lakt a 42.5 kl. hunne & menneske pemmikan. W har satt a sin kjeksekasse innehållenne – 2200 samt 11.5 kl. pemmikan. Dessuten efterlates i dette depot en boks sprit å ett nøsste hyssing. Dette depot ær tværmærket i O-V. 60 kassebor ær utsatt på vær side me 100 skritts avstann mellem vært. Annet værrt ett bærer en sort vimpell. Di mot O ståenne mærker bærer alle ett innskåret mærke unnen vimplen fårrå beteine denn retning de står i i fårrhåll til depote. Være har værrt rikti pent idag. Solen har flere gange værrt helt fremme.

-24° iafften. Liten SOli bris. – Vi går hærrfra utstyrt vell – fårr mennesker ca 30 dage fårr hunner ca 20 dage tillbake hærrtill. – 3 a åss, HH, W å jei ser helt skrekinnjagenne ut siden vi fårrfrøs våre annsikter i SOstårmen fårr noen dage siden. Sår, værk å skårper på hele denn venstre side. Bj & Hass, såmm kjørte sisst jikk fri. Hunnene bejynner nu å bli helt farlie. Mann må betrakte demm såmm farlie fiender, når mann fårrlater sleerne. Innbrud har di mærkli nåkk ennu ikke fårrsøkt. – Fårruten tværmærkningen legger vi nu åpp noen få sneblåkker fårr vær annen kvm. på veien S åver.