Sønda 10 decbr. [Egentlig 09. desember]

Prekti vær idag −28°. Bris fra Skanten å tindrenne klart. Litt kjøli har de værrt å gå imot me di såre ansikter menn ikke noe å snakke åmm.

Terrenne å føre har værrt samme sårrt – første klasse. Ganske jevn å flat ligger «Vidda» fårr åss. Sleerne å skjierne glir lett å behageli. Menn hunnene ær trette å de går ikke fort, menn de går jevnt å vi har tillbakelakt di bestemte 16 kvm – 5 dage till å de ær meningen, att vi skall være fremme. – Stærke vinne jør «vidda» ikke inntryk a å være beriget me. Snelage ær ganske løst. Vanskli nåkk å finne en skjikkeli teltplass. Fikk en ypperli høide i middags såmm ga 88°30’ S.Br. eller 1’ i atterhånn a bestikke. De ær fint. En udmærket azimut i emd.