Tirsda 12 decbr. [Egentlig 11. desember]

Prekti vær. Nessten stille å dels klart. Ca −25°. Samme fine terrenn å føre.

På hypsometre ser de ut, såmm vi går nedåver – menn ganske svakt. Muligens ær de bare værfårrhållene, såmm bevirker dette. Middagsobserv. – såmm ble tatt unner de gunstikste værfårrhålle – stille, klar skarp sol å ligeledes horisont – ga 89°6’. Obs & bestikk ær således atter helt sammstemmenne. Vi har jorrt våre vanlie 17 kvm å ligger nu på 89°15’ – 3 dagsmarscher fra vårrt mål.