Onsda 13 decbr. [Egentlig 12. desember]

Vår fineste dag hæråppe. Vi har hatt de stille en stor del a dagen – me brennenne solskjinn. Føre å terrenne har værrt de samme.

Sneskårpen ær heldivis så hår att de kunn ær yderst lite slee å bikjer synker i. Hypsometre viser fremmdeles synkning åmm enn ganske svakt å ær de nu å anta, att vi ikke allene har fått høieste slette bestemt, menn åsså falle ned mot denn annen side. Vi har jorrt 15 kvm idag å ligger nu efter middagsobs. på 89°30’30’’. Obs. å bestikk stemmer nu glimrenne sammen vær dag. Vi fesster kunn lid till vår ene sextant – Framsextanten – denn annen har desværre værrt utsatt fårr støt å viser sei ikke å være pålideli. HH, W & jei bruker nu Framsextanten sammen.