Forsinket!

Avreisen er utsatt fordi det tar tid å fjerne hardpakket snø på rullebanen på Union Glacier. Take-off blir tidligst i morgen, nesten på timen 100 år etter at Roald Amundsen satte av gårde fra Hvalbukta.
Amundsens Framheim før avreiseFramheim før avreise mot polpunktet i 1911. Hundene står klare til ferden. Foto: Nasjonalbiblioteket

Her spiller tidsforskjellen inn, Amundsen startet ut 09.30 new zealandsk tid den 19. oktober, som er 22.30 den 18. oktober norsk tid og 17.30 den 18. oktober her i Punta Arenas. Amundsen er i ferd med å få et forsprang på oss. Etter landing på Union Glacier venter en ca. 2000 km lang flytur til Hvalbukta som også byr på sine værutfordringer.

Vi gjør Fridtjof Nansens ord til våre:

«Foreløbig måtte vi da bli hvor vi var, og flittig smøre os med den salve som heder tålmodighed, en vare som enhver polarekspedition bør medføre store kvanta af.»